HÌNH THỨC GIAO HÀNG

1. Phương thức vận chuyển

  • JAN’S Co.LTD sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo xử lý đơn hàng và vận chuyển sản phẩm đến khách hàng, phụ thuộc vào hình thức thanh toán và vận chuyển cho các sản phẩm khi khách hàng đặt đơn
  • JAN’S Co.LTD sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo hàng hóa đúng như đặt mua trong thời gian giao hàng như cam kết ngoại trừ điều kiện bất khả kháng
  • Nếu khách hàng tự ý hủy đơn hàng hoặc đơn hàng hoàn thành nhưng không giao được cho khách hàng, JAN’S Co.LTD sẽ hủy đơn hàng đó

2. Giao hàng trong nước

Hàng sẽ được vận chuyển bằng hình thức giao hàng tiết kiệm, quý khách thanh toán chi phí vận chuyển với nhân viên giao hàng, phí vận chuyển: 30k

Đối với những đơn hàng đặt từ 3 gói trở lên sẽ được hoàn toàn miễn phí vận chuyển